Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Sandøya skole
Østegårdsveien 3
4915 VESTRE SANDØYA
Org.nr 975283089
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 2,4 1,8 2,2 1,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,7 7,1 6,7 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9 69,6 84,6 127,3 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 9,8 7,1 4,9 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 7,6 6,9 6,6 5,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 7,6 6,9 6,6 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 50,3 52,5 32,1 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 520 1 530 1 159 1 539 1 324
Undervisningstimer totalt per elev 89 96 105 110 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no