Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv
9802 VESTRE JAKOBSELV
Org.nr 975279669
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vadsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 13,1 12,7 12,1 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,1 8,0 7,5 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 132,4 77,9 39,0 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 5,2 8,9 16,5 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,9 10,3 10,1 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 9,1 8,8 7,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,6 11,1 9,6 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,1 80,9 94,5 93,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 242 7 942 7 820 7 353 6 777
Undervisningstimer totalt per elev 97 88 89 94 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no