Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestnes kommune
Kommunenr 1535
Alle grunnskoler med adresse i Vestnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 75,7 79,6 79,7 76,6 85,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,0 10,9 10,8 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 15 14 15 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 53,9 55,2 51,4 45,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 18,3 17,6 19,0 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,0 11,9 11,3 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,4 12,5 13,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 14,7 14,8 15,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 92,4 85,4 85,4 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 48 597 50 744 50 827 49 620 54 750
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 65 66 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no