Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestnes kommune
Kommunenr 1535
Alle grunnskoler med adresse i Vestnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,6 79,7 76,6 85,2 81,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,9 10,8 10,0 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 14 15 17 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,9 55,2 51,4 45,5 40,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 17,6 19,0 19,7 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,9 11,3 10,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,5 13,8 12,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,8 15,4 13,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 85,4 85,4 82,4 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 50 744 50 827 49 620 54 750 52 190
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 66 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no