Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestmyra skole
Hegreveien 14
8207 FAUSKE
Org.nr 974628511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 59,0 60,2 75,8 80,8 77,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,5 8,9 8,4 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 11 15 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,0 61,1 54,9 41,8 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 12,5 14,6 18,6 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,8 9,2 8,5 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 11,3 12,7 12,2 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 15,9 14,0 13,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 96,5 88,7 92,5 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 38 102 37 707 48 224 52 996 50 621
Undervisningstimer totalt per elev 81 82 79 85 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no