Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestli skole
Ragnhild Schibbyes Vei 2
0968 OSLO
Org.nr 974590344
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,2 35,1 36,6 39,4 45,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 17,2 16,8 16,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 14 11 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,2 35,1 48,5 52,8 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,2 41,0 29,2 25,9 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 18,4 18,0 17,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 23,9 22,2 21,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 91,1 73,1 81,4 73,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 561 21 812 22 914 24 908 29 602
Undervisningstimer totalt per elev 47 43 44 46 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no