Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestli skole
Ragnhild Schibbyes Vei 2
0968 OSLO
Org.nr 974590344
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,3 34,2 35,1 36,6 39,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,9 17,2 16,8 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 14 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 44,2 35,1 48,5 52,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,3 32,2 41,0 29,2 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,5 18,4 18,0 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,5 22,4 23,9 22,2 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,4 91,7 91,1 73,1 81,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 543 22 561 21 812 22 914 24 908
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 43 44 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no