Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 571,0 2 584,1 2 652,8 2 704,4 2 685,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,7 12,4 12,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 424 423 445 477 508
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,5 68,7 65,4 61,6 58,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 16,4 16,8 17,6 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,6 13,5 13,3 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,6 13,9 14,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,4 16,9 17,1 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,8 96,8 96,8 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 621 445 1 631 132 1 671 986 1 706 842 1 713 151
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 57 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no