Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vestfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0 2 731,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,2 12,3 12,2 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 445 477 508 522 518
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 61,6 58,1 56,8 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 17,6 18,9 19,3 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,3 13,1 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,1 14,7 14,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,1 17,2 17,3 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 96,8 97,3 97,4 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556 1 754 805
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 58 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no