Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestfold fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vestfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 584,1 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,4 12,2 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 423 445 477 508 522
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,7 65,4 61,6 58,1 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 16,8 17,6 18,9 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,9 14,1 14,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,9 17,1 17,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,8 96,8 97,3 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 631 132 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 58 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no