Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vesterskaun skole
Vilbergveien 3
2016 FROGNER
Org.nr 975272788
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 17,7 18,7 15,8 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,6 12,3 15,6 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,4 137,9 220,6 178,6 160,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 8,6 5,2 8,0 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,6 12,3 15,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,7 13,7 17,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,5 93,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 587 12 380 12 901 10 717 12 892
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 60 48 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no