Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vesterøy skole
Vesterøyveien 255
3234 SANDEFJORD
Org.nr 974594366
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 960
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no