Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vesterøy skole
Vesterøyveien 255
3234 SANDEFJORD
Org.nr 974594366
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 13,1 13,1 12,9 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,9 12,8 11,6 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,5 90,6 58,8 59,4 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 13,0 19,8 18,1 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,1 13,0 12,0 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,7 16,2 14,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 749 8 850 8 849 8 849 7 960
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 58 64 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no