Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vesterdalen skole
Breimoen
4480 KVINESDAL
Org.nr 975299376
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,3 6,1 5,8 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 13,5 12,7 13,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,7 48,7 32,1 49,6 77,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,8 24,5 34,5 23,5 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 13,6 12,7 13,2 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 14,1 13,5 14,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,2 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 391 4 119 3 977 3 834 3 805
Undervisningstimer totalt per elev 62 55 58 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no