Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestbygda ungdomsskole
Lervikveien 9
1626 MANSTAD
Org.nr 973872087
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 13,8 15,3 17,6 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,5 12,2 11,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 61,1 53,7 48,8 76,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 17,7 20,2 21,0 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,6 16,7 16,3 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,8 20,5 19,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 781 7 801 8 923 10 089 10 731
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 54 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no