Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestbygda skole
Jordbrekkveien 3
3039 DRAMMEN
Org.nr 975284409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,5 15,6 16,6 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 17,4 17,5 16,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,6 111,6 228,4 192,4 127,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 14,0 7,0 7,9 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 17,3 17,5 16,4 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 19,0 19,1 18,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 100,0 100,0 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 515 11 001 10 560 11 475 12 947
Undervisningstimer totalt per elev 46 42 42 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no