Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestbygda skole
Jordbrekkveien 3
3039 DRAMMEN
Org.nr 975284409
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 15,6 16,6 19,1 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 17,5 16,3 14,1 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,6 228,4 192,4 127,5 137,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 7,0 7,9 10,1 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 17,5 16,4 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,1 18,0 16,5 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 001 10 560 11 475 12 947 13 378
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 46 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no