Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestbygd skule
Holmemarka 5
5918 FREKHAUG
Org.nr 975286134
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 19,2 20,6 20,4 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,6 10,4 10,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,2 55,2 53,3 40,1 26,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 17,5 18,2 23,4 36,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 10,7 10,6 10,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 12,6 13,6 13,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 476 12 997 14 193 13 983 13 120
Undervisningstimer totalt per elev 59 70 71 73 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no