Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestbygd skole
Vågehamn
8412 VESTBYGD
Org.nr 974582074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lødingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,3 5,8 6,7 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 5,0 3,4 3,6 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,9 5,2 4,2 3,8 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,6 6,5 2,9 4,4 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,9 5,7 5,4 4,9 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 66,7 88,6 81,9 83,3 81,2
Lærertimer som gis til undervisning 2 736 2 841 3 758 4 442 5 662
Undervisningstimer totalt per elev 161 142 209 202 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no