Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestby videregående skole - Avd grunnskole
Noreveien 2
1540 VESTBY
Org.nr 914014174
Offentlig skole
Grunnskole
6.-10. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 5,6 4,2 3,2 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning 0,7 0,2 0,5 1,0 0,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,0 0,4 1,4 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,5 41,6 33,6 0,0 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 0,2 0,7 1,3 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 302 3 523 2 385 2 004 1 348
Undervisningstimer totalt per elev 913 3 523 1 192 668 0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no