Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestby Ungdomssskole
Solerunden 14
1540 VESTBY
Org.nr 975297462
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 33,1 40,4 39,0 38,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,9 10,0 10,7 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,0 98,5 95,2 105,7 89,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 10,0 9,3 8,5 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,5 13,3 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 20,5 19,4 20,0 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8 97,7 97,3 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 324 19 694 23 367 21 682 21 932
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 66 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no