Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestby skole - Avd Garder
Branstadveien 560
1540 VESTBY
Org.nr 975272141
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,7 4,2 4,2 1,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,5 7,4 2,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,5 57,4 44,3 6,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 14,4 14,5 34,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,5 7,6 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 9,5 7,6 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 89,1 100,0 18,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 358 2 721 2 701 783
Undervisningstimer totalt per elev 74 78 100 261
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no