Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestad skole
Grønvegen 16
2406 ELVERUM
Org.nr 975273326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 722
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no