Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestad skole
Grønvegen 16
2406 ELVERUM
Org.nr 975273326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vestad skole 16,6 17,2 17,6 19,2 18,9
Elverum kommune 205,1 211,3 215,9 212,4 218,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vestad skole 15,4 14,6 14,1 13,3 14,2
Elverum kommune 13,3 13,0 12,7 12,9 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vestad skole 7 7 7 4 4
Elverum kommune 38 38 36 38 36
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vestad skole 34,5 30,0 32,6 56,7 61,4
Elverum kommune 63,8 64,6 68,9 64,9 67,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vestad skole 39,5 43,1 39,1 21,4 21,0
Elverum kommune 18,6 18,0 16,5 18,0 16,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vestad skole 15,6 14,7 14,2 13,3 14,3
Elverum kommune 15,2 14,5 14,1 14,4 13,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vestad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elverum kommune 14,3 14,8 14,3 14,7 14,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vestad skole 19,9 20,0 20,7 16,2 16,2
Elverum kommune 17,5 17,2 17,3 17,6 16,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vestad skole 15,6 14,6
Elverum kommune 16,2 14,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vestad skole 17,2 18,6
Elverum kommune 18,6 17,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vestad skole 0,0 0,0
Elverum kommune 18,4 18,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vestad skole 90,9 96,0 100,0 100,0 100,0
Elverum kommune 97,7 99,2 97,2 98,0 98,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vestad skole 10 839 11 286 11 811 13 030 12 722
Elverum kommune 129 428 134 271 137 786 135 918 140 698
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vestad skole 48 51 52 56 52
Elverum kommune 53 55 56 55 57
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no