Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vestad skole
Grønvegen 16
2406 ELVERUM
Org.nr 975273326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 17,2 17,6 19,2 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,6 14,1 13,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 7 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,5 30,0 32,6 56,7 61,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,5 43,1 39,1 21,4 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,7 14,2 13,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,0 20,7 16,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 96,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 839 11 286 11 811 13 030 12 722
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 52 56 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no