Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veståsen skole
Fjellvegen 40
2022 GJERDRUM
Org.nr 975297373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjerdrum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 317
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no