Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veståsen skole
Fjellvegen 40
2022 GJERDRUM
Org.nr 975297373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjerdrum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Veståsen skole 22,2 22,0 22,0 23,5 21,1
Gjerdrum kommune 69,3 74,4 71,4 76,3 71,3
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Veståsen skole 14,4 15,3 14,6 13,2 15,5
Gjerdrum kommune 14,3 13,7 14,3 13,2 14,3
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Veståsen skole 3 3 3 5 5
Gjerdrum kommune 9 8 8 12 12
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Veståsen skole 94,7 112,7 93,9 59,7 63,7
Gjerdrum kommune 99,3 111,2 116,9 78,2 74,1
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Veståsen skole 13,6 12,1 14,0 20,2 22,4
Gjerdrum kommune 13,1 11,0 10,9 15,1 17,5
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Veståsen skole 14,4 15,2 14,7 13,4 15,7
Gjerdrum kommune 15,2 15,2 15,0 13,6 15,5
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Veståsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjerdrum kommune 17,0 15,0 17,6 16,9 16,5
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Veståsen skole 15,8 16,4 15,9 14,8 18,0
Gjerdrum kommune 18,3 16,7 17,9 18,0 19,5
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Veståsen skole 15,4
Gjerdrum kommune 17,3
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Veståsen skole 22,7
Gjerdrum kommune 23,0
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Veståsen skole 0,0
Gjerdrum kommune 19,5
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Veståsen skole 100,0 91,4 87,6 97,3 95,1
Gjerdrum kommune 86,5 81,6 90,6 93,5 94,0
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Veståsen skole 14 683 14 535 14 762 15 846 14 317
Gjerdrum kommune 44 572 46 960 45 067 48 672 45 880
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Veståsen skole 51 48 51 56 48
Gjerdrum kommune 50 52 50 54 50
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no