Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veståsen skole
Fjellvegen 40
2022 GJERDRUM
Org.nr 975297373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjerdrum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 22,0 22,0 23,5 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 15,3 14,6 13,2 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,7 112,7 93,9 59,7 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 12,1 14,0 20,2 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,2 14,7 13,4 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,4 15,9 14,8 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,4 87,6 97,3 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 683 14 535 14 762 15 846 14 317
Undervisningstimer totalt per elev 51 48 51 56 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no