Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 062,0 2 101,6 2 138,4 2 184,5 2 272,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,8 12,7 12,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 329 335 353 399 410
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,8 70,3 67,6 60,2 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 15,9 16,5 18,3 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,8 13,8 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,5 14,7 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,2 17,2 16,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 97,9 97,5 97,5 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 282 734 1 311 826 1 333 140 1 362 243 1 431 164
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 56 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no