Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 101,6 2 138,4 2 184,5 2 272,2 2 299,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,7 12,6 12,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 335 353 399 410 415
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 67,6 60,2 59,0 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 16,5 18,3 18,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,8 13,4 12,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,7 14,9 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,2 16,9 16,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,5 97,5 97,4 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 311 826 1 333 140 1 362 243 1 431 164 1 458 344
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 57 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no