Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 061,3 2 062,0 2 101,6 2 138,4 2 184,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,9 12,8 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 340 329 335 353 399
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7 70,8 70,3 67,6 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 15,9 15,9 16,5 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,0 13,8 13,8 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,5 14,5 14,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,4 17,2 17,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 98,8 97,9 97,5 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 276 348 1 282 734 1 311 826 1 333 140 1 362 243
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 56 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no