Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verket skole
Osloveien 25
1534 MOSS
Org.nr 979170238
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,9 46,5 45,9 50,0 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,6 13,4 12,4 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 8 6 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,9 72,3 76,4 101,9 167,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 17,8 16,6 11,6 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 17,2 16,4 14,7 17,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 14,8 14,6 14,1 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 29,1 19,9 17,0 24,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 31,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 95,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 381 30 339 30 186 33 302 25 279
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 52 56 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no