Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdalsøra ungdomsskole
Ringveg nord 1
7654 VERDAL
Org.nr 975279340
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,6 36,5 35,6 37,6 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,4 13,6 13,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 57,1 64,7 81,6 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 19,4 18,4 14,0 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 16,5 18,2 17,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 19,7 22,3 23,0 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,0 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,2 100,0 100,0 100,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 300 21 375 20 349 21 031 22 553
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 48 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no