Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdalsøra barneskole
Ringveg Nord 1
7654 VERDAL
Org.nr 975279235
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 30,9 32,2 31,8 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,9 11,7 11,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 10 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,7 39,9 33,8 30,6 34,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 28,6 31,3 34,5 30,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,1 11,8 12,2 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 22,0 20,4 17,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 066 20 277 21 616 21 446 21 226
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 64 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no