Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 2,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,9 14,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,9 64,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 69,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 646 1 793
Undervisningstimer totalt per elev 91 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no