Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Verdal kommune 173,3 173,4 173,2 179,5 177,5
Trøndelag fylke 5 262,2 5 284,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Verdal kommune 12,4 12,1 12,0 12,0 11,8
Trøndelag fylke 11,5 11,5
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Verdal kommune 34 42 42 41 42
Trøndelag fylke 860 848
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Verdal kommune 54,4 44,2 43,6 45,2 43,2
Trøndelag fylke 63,3 64,4
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Verdal kommune 19,7 24,0 24,4 22,9 23,8
Trøndelag fylke 16,3 16,0
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Verdal kommune 12,6 12,4 11,8 11,8 11,9
Trøndelag fylke 12,3 12,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Verdal kommune 16,7 15,8 17,7 17,3 15,8
Trøndelag fylke 14,0 14,0
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Verdal kommune 17,2 16,7 16,1 16,4 15,6
Trøndelag fylke 15,9 15,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Verdal kommune 13,7 13,3
Trøndelag fylke 14,2 13,9
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Verdal kommune 15,6 16,0
Trøndelag fylke 16,5 16,6
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Verdal kommune 21,7 18,4
Trøndelag fylke 17,9 17,5
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Verdal kommune 97,7 99,8 100,0 100,0 99,3
Trøndelag fylke 96,6 97,0
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Verdal kommune 106 979 108 642 110 038 111 011 111 150
Trøndelag fylke 3 368 389 3 374 619
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Verdal kommune 58 59 60 60 61
Trøndelag fylke 62 62
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no