Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Garnes skole 4,4 4,9 6,2 5,3 4,9
Helgådal Montessori Sa (privat) 3,2 2,5
Leksdal skole 6,7 5,2 6,2 5,8 6,2
Ness skole 6,5 5,9 5,9 7,4 19,7
Stiklestad skole 13,3 15,3 17,2 18,6 17,2
Verdalsøra barneskole 30,9 32,2 31,8 31,7 32,8
Verdalsøra ungdomsskole 39,6 36,5 35,6 37,6 39,9
Vinne skole (utgått) 16,9 16,2 15,8 15,5
Volden skole (utgått) 4,7 5,2 4,4
Vuku barne- og ungdomsskole 24,8 25,3 24,8 27,9 26,6
Ørmelen skole 25,5 26,8 25,4 26,5 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Garnes skole 8,4 7,6 6,4 8,1 7,8
Helgådal Montessori Sa (privat) 8,1 9,5
Leksdal skole 10,0 12,2 9,9 9,8 9,8
Ness skole 10,3 11,8 11,2 8,1 12,4
Stiklestad skole 15,2 13,7 12,1 13,3 13,6
Verdalsøra barneskole 12,9 11,7 11,6 11,7 11,3
Verdalsøra ungdomsskole 12,8 12,4 13,6 13,4 12,4
Vinne skole (utgått) 13,8 13,8 13,1 13,1
Volden skole (utgått) 8,4 6,6 5,9
Vuku barne- og ungdomsskole 11,7 11,2 11,7 11,2 10,4
Ørmelen skole 12,4 13,2 13,3 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen
Garnes skole 0 1 1 1 1
Helgådal Montessori Sa (privat) 1 2
Leksdal skole 1 1 1 1 1
Ness skole 2 2 2 2 4
Stiklestad skole 2 2 2 2 3
Verdalsøra barneskole 9 10 11 10 9
Verdalsøra ungdomsskole 6 7 7 5 8
Vinne skole (utgått) 2 4 3 2
Volden skole (utgått) 1 1 2
Vuku barne- og ungdomsskole 3 4 5 7 6
Ørmelen skole 8 9 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Garnes skole 94,4 41,8 33,3 47,1 51,5
Helgådal Montessori Sa (privat) 14,9 14,2
Leksdal skole 48,9 56,3 61,3 62,2 64,6
Ness skole 27,8 29,0 26,5 25,9 54,5
Stiklestad skole 109,1 77,8 102,1 86,0 79,8
Verdalsøra barneskole 39,9 33,8 30,6 34,5 39,7
Verdalsøra ungdomsskole 69,0 57,1 64,7 81,6 52,7
Vinne skole (utgått) 100,5 54,1 54,8 70,3
Volden skole (utgått) 49,3 23,7 13,3
Vuku barne- og ungdomsskole 71,9 58,5 49,2 36,5 38,4
Ørmelen skole 35,9 31,3 34,0 31,6 29,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Garnes skole 8,1 16,0 18,0 16,0 13,8
Helgådal Montessori Sa (privat) 37,9 64,3
Leksdal skole 20,4 19,7 15,0 14,1 13,2
Ness skole 32,8 35,6 37,2 28,8 20,1
Stiklestad skole 12,3 15,9 11,1 13,0 14,9
Verdalsøra barneskole 28,6 31,3 34,5 30,6 26,0
Verdalsøra ungdomsskole 15,1 19,4 18,4 14,0 20,2
Vinne skole (utgått) 11,5 22,1 20,4 15,8
Volden skole (utgått) 15,2 22,8 40,8
Vuku barne- og ungdomsskole 13,5 16,6 19,8 24,7 23,2
Ørmelen skole 30,3 34,4 34,4 35,3 35,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Garnes skole 8,6 7,7 6,6 8,1 7,8
Helgådal Montessori Sa (privat) 9,3 11,0
Leksdal skole 10,0 12,4 10,0 9,9 9,9
Ness skole 10,5 11,8 11,4 8,3 12,7
Stiklestad skole 15,3 13,8 12,2 13,4 13,7
Verdalsøra barneskole 13,1 11,8 12,2 11,9 11,4
Verdalsøra ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vinne skole (utgått) 14,0 13,9 13,2 13,2
Volden skole (utgått) 8,7 6,8 6,1
Vuku barne- og ungdomsskole 11,9 12,2 11,0 10,7 10,3
Ørmelen skole 12,6 13,3 13,4 12,6 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Garnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Helgådal Montessori Sa (privat) 0,0 0,0
Leksdal skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ness skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stiklestad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdalsøra barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verdalsøra ungdomsskole 17,2 16,5 18,2 17,9 16,5
Vinne skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Volden skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vuku barne- og ungdomsskole 15,4 14,1 16,4 15,5 14,1
Ørmelen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Garnes skole 10,0 9,1 7,3 9,5 10,6
Helgådal Montessori Sa (privat) 10,6 14,0
Leksdal skole 12,2 14,3 11,1 12,3 11,9
Ness skole 11,2 13,0 12,2 9,6 15,0
Stiklestad skole 18,2 16,6 13,6 15,0 13,9
Verdalsøra barneskole 22,0 20,4 17,9 17,2 15,9
Verdalsøra ungdomsskole 20,6 19,7 22,3 23,0 19,7
Vinne skole (utgått) 15,8 15,4 14,5 14,6
Volden skole (utgått) 11,2 8,4 7,4
Vuku barne- og ungdomsskole 15,1 14,1 15,0 15,2 13,4
Ørmelen skole 16,8 17,7 17,8 16,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Garnes skole 8,4 8,8
Helgådal Montessori Sa (privat) 13,4 17,5
Leksdal skole 10,5 11,0
Ness skole 9,4 12,6
Stiklestad skole 14,6 15,2
Verdalsøra barneskole 15,9 14,3
Verdalsøra ungdomsskole 0,0 0,0
Vinne skole (utgått) 13,6
Volden skole (utgått)
Vuku barne- og ungdomsskole 10,2 11,0
Ørmelen skole 16,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Garnes skole 10,9 16,8
Helgådal Montessori Sa (privat) 8,7 11,9
Leksdal skole 14,8 12,7
Ness skole 9,7 19,2
Stiklestad skole 15,7 12,6
Verdalsøra barneskole 18,8 18,4
Verdalsøra ungdomsskole 0,0 0,0
Vinne skole (utgått) 15,9
Volden skole (utgått)
Vuku barne- og ungdomsskole 14,2 11,1
Ørmelen skole 17,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Garnes skole 0,0 0,0
Helgådal Montessori Sa (privat) 0,0 0,0
Leksdal skole 0,0 0,0
Ness skole 0,0 0,0
Stiklestad skole 0,0 0,0
Verdalsøra barneskole 0,0 0,0
Verdalsøra ungdomsskole 23,0 19,7
Vinne skole (utgått) 0,0
Volden skole (utgått)
Vuku barne- og ungdomsskole 18,6 15,2
Ørmelen skole 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Garnes skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Helgådal Montessori Sa (privat) 100,0 69,9
Leksdal skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ness skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stiklestad skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Verdalsøra barneskole 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0
Verdalsøra ungdomsskole 89,2 100,0 100,0 100,0 99,0
Vinne skole (utgått) 100,0 100,0 100,0 100,0
Volden skole (utgått) 94,5 98,8 100,0
Vuku barne- og ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ørmelen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Garnes skole 2 983 3 221 4 275 3 656 3 317
Helgådal Montessori Sa (privat) 1 646 1 793
Leksdal skole 4 978 3 506 4 284 3 868 4 012
Ness skole 4 256 3 819 3 819 5 019 12 867
Stiklestad skole 8 718 10 202 11 961 11 628 11 193
Verdalsøra barneskole 20 277 21 616 21 446 21 226 22 182
Verdalsøra ungdomsskole 21 300 21 375 20 349 21 031 22 553
Vinne skole (utgått) 10 547 10 380 9 938 9 791
Volden skole (utgått) 3 107 3 154 3 019
Vuku barne- og ungdomsskole 14 264 15 143 14 379 15 637 15 751
Ørmelen skole 16 549 16 226 16 568 17 509 17 482
Undervisningstimer totalt per elev
Garnes skole 88 98 116 91 95
Helgådal Montessori Sa (privat) 91 78
Leksdal skole 74 60 75 76 76
Ness skole 72 63 66 91 60
Stiklestad skole 49 54 61 56 55
Verdalsøra barneskole 57 64 64 63 66
Verdalsøra ungdomsskole 51 53 48 49 53
Vinne skole (utgått) 54 54 56 57
Volden skole (utgått) 89 113 126
Vuku barne- og ungdomsskole 59 62 60 62 66
Ørmelen skole 60 56 56 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no