Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Gjesdal kommune 146,5 148,8 150,0 153,9 154,5
Herøy kommune 113,8 116,5 116,5 116,9 116,7
Levanger kommune 225,5 231,6 235,5 226,2 233,3
Malvik kommune 166,8 171,4 166,4 162,1 164,6
Randaberg kommune 146,3 150,9 152,3 137,1 141,5
Strand kommune 153,9 179,7 169,9 174,3 179,5
Time kommune 228,4 228,1 236,5 236,1 243,8
Verdal kommune 173,3 173,4 173,2 179,5 177,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Gjesdal kommune 12,5 12,7 12,7 12,4 12,7
Herøy kommune 11,8 11,6 11,7 11,4 11,1
Levanger kommune 12,4 12,3 11,9 12,5 12,2
Malvik kommune 12,7 12,5 13,0 13,3 13,1
Randaberg kommune 11,9 11,5 11,5 12,4 12,3
Strand kommune 13,2 12,7 12,3 12,2 12,0
Time kommune 13,3 13,4 12,9 13,0 12,4
Verdal kommune 12,4 12,1 12,0 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Gjesdal kommune 28 27 36 33 32
Herøy kommune 13 14 15 15 16
Levanger kommune 40 45 50 48 39
Malvik kommune 21 21 22 25 27
Randaberg kommune 8 11 11 10 12
Strand kommune 42 39 41 41 48
Time kommune 30 34 33 37 34
Verdal kommune 34 42 42 41 42
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Gjesdal kommune 58,9 63,4 47,6 51,8 56,7
Herøy kommune 89,3 82,7 80,1 78,5 73,4
Levanger kommune 62,2 56,4 50,5 54,1 66,2
Malvik kommune 91,6 90,2 87,1 77,2 72,2
Randaberg kommune 190,1 133,8 142,1 148,9 126,9
Strand kommune 42,2 45,7 44,8 45,7 39,8
Time kommune 86,5 76,6 79,3 72,5 78,9
Verdal kommune 54,4 44,2 43,6 45,2 43,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Gjesdal kommune 19,1 18,2 23,9 21,7 20,5
Herøy kommune 11,5 12,2 12,9 12,9 13,5
Levanger kommune 17,9 19,4 21,4 21,1 16,6
Malvik kommune 12,3 12,5 13,5 15,6 16,5
Randaberg kommune 5,3 7,4 6,9 7,4 8,5
Strand kommune 27,4 22,0 24,1 23,7 26,5
Time kommune 13,1 15,1 14,1 15,6 14,0
Verdal kommune 19,7 24,0 24,4 22,9 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn
Gjesdal kommune 12,8 13,3 14,0 13,8 13,9
Herøy kommune 12,5 12,4 12,3 11,8 11,4
Levanger kommune 12,5 12,8 12,1 12,9 12,7
Malvik kommune 13,8 14,0 14,2 14,5 13,8
Randaberg kommune 12,5 12,4 12,3 13,3 13,4
Strand kommune 14,2 13,7 13,2 13,3 12,9
Time kommune 14,1 14,2 13,5 13,8 13,5
Verdal kommune 12,6 12,4 11,8 11,8 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Gjesdal kommune 15,6 15,6 13,6 13,1 13,8
Herøy kommune 13,9 13,8 14,3 14,5 14,5
Levanger kommune 16,3 15,2 15,4 15,9 15,2
Malvik kommune 14,1 13,2 13,8 14,5 15,7
Randaberg kommune 14,5 13,5 13,4 14,7 14,1
Strand kommune 14,9 14,1 14,1 13,7 13,7
Time kommune 15,1 15,7 15,4 14,9 13,5
Verdal kommune 16,7 15,8 17,7 17,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning
Gjesdal kommune 15,3 16,8 17,7 16,6 16,9
Herøy kommune 15,5 15,4 15,6 14,9 14,4
Levanger kommune 17,5 17,0 16,9 17,4 16,3
Malvik kommune 18,2 17,6 18,1 18,1 17,9
Randaberg kommune 17,6 17,2 17,2 18,3 17,6
Strand kommune 17,6 16,4 16,1 15,9 15,2
Time kommune 18,1 18,2 17,7 17,6 15,6
Verdal kommune 17,2 16,7 16,1 16,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Gjesdal kommune 15,5 15,5
Herøy kommune 13,2 12,0
Levanger kommune 15,3 14,5
Malvik kommune 16,2 15,3
Randaberg kommune 16,8 15,6
Strand kommune 13,8 13,6
Time kommune 16,2 13,4
Verdal kommune 13,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Gjesdal kommune 18,2 18,7
Herøy kommune 14,5 14,3
Levanger kommune 17,9 17,0
Malvik kommune 19,7 19,8
Randaberg kommune 19,0 19,4
Strand kommune 17,4 15,5
Time kommune 18,2 18,3
Verdal kommune 15,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Gjesdal kommune 16,8 17,3
Herøy kommune 17,5 18,0
Levanger kommune 19,8 17,8
Malvik kommune 19,3 20,2
Randaberg kommune 19,5 18,8
Strand kommune 17,6 16,9
Time kommune 19,2 16,7
Verdal kommune 21,7 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Gjesdal kommune 95,3 95,3 97,1 96,8 97,0
Herøy kommune 98,4 95,9 98,2 98,6 97,6
Levanger kommune 99,9 99,3 99,4 97,6 99,0
Malvik kommune 97,8 99,5 98,3 99,3 100,0
Randaberg kommune 99,1 97,6 96,7 97,1 98,4
Strand kommune 95,8 91,4 92,0 87,3 93,6
Time kommune 95,8 94,2 94,0 93,8 94,8
Verdal kommune 97,7 99,8 100,0 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning
Gjesdal kommune 93 750 96 166 96 275 99 997 100 956
Herøy kommune 70 352 72 089 73 155 74 162 74 617
Levanger kommune 144 721 147 613 153 577 147 009 149 321
Malvik kommune 105 433 109 543 106 709 104 662 106 607
Randaberg kommune 88 399 92 050 93 210 86 462 88 825
Strand kommune 95 610 101 490 105 883 109 690 112 735
Time kommune 139 452 140 404 147 186 146 875 155 130
Verdal kommune 106 979 108 642 110 038 111 011 111 150
Undervisningstimer totalt per elev
Gjesdal kommune 57 56 56 58 56
Herøy kommune 60 61 61 63 64
Levanger kommune 58 58 60 57 58
Malvik kommune 56 57 55 54 54
Randaberg kommune 60 62 62 57 58
Strand kommune 54 56 58 58 59
Time kommune 54 53 55 55 57
Verdal kommune 58 59 60 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no