Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Verdal kommune
Kommunenr 5038
Alle grunnskoler med adresse i Verdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 174,4 173,3 173,4 173,2 179,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,1 12,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 34 42 42 41
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,6 54,4 44,2 43,6 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 19,7 24,0 24,4 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 12,4 11,8 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,7 15,8 17,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,2 16,7 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 99,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 106 922 106 979 108 642 110 038 111 011
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no