Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Venstøp skole
Venstøphøgda 135
3721 SKIEN
Org.nr 975278174
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 17,9 19,4 19,3 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 15,8 14,9 15,2 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 471,9 177,6 98,5 79,6 56,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,1 8,0 13,8 17,0 23,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 16,1 15,2 15,2 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,2 18,7 18,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 524 11 936 13 050 12 755 12 296
Undervisningstimer totalt per elev 43 47 50 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no