Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennesla ungdomsskole
Skolevegen 9
4700 VENNESLA
Org.nr 873844302
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,4 46,9 45,9 45,1 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,8 10,4 10,0 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 90,0 72,6 57,4 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 10,3 12,3 15,1 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,3 13,8 13,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,9 18,9 19,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 97,1 97,2 98,3 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 29 298 26 477 26 035 25 623 26 648
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 63 66 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no