Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennesla skole
Skolevegen 5
4700 VENNESLA
Org.nr 975271498
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 28,3 28,3 30,2 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,2 13,6 13,2 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,3 127,0 129,3 126,5 121,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 9,3 9,3 9,2 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,2 13,6 13,2 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,4 16,8 17,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 95,4 98,0 96,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 375 18 753 18 525 19 893 18 627
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 54 56 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no