Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 1014
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 167,0 169,5 177,8 181,7 187,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,1 11,9 11,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 27 30 37 40
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,4 67,2 62,9 50,8 49,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 15,9 16,7 20,6 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,8 12,5 12,8 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,2 14,1 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,8 16,2 16,6 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 97,3 97,4 98,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 103 245 106 019 111 917 114 827 117 761
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 60 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no