Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 169,5 177,8 181,7 187,3 186,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,9 11,8 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 27 30 37 40 46
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,2 62,9 50,8 49,0 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 16,7 20,6 21,1 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,5 12,8 12,6 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,1 13,1 13,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,2 16,6 16,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,4 98,0 98,2 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 106 019 111 917 114 827 117 761 117 143
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 60 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no