Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennersberg skole
Duevegen 2
2209 KONGSVINGER
Org.nr 974576074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 489
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no