Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennersberg skole
Duevegen 2
2209 KONGSVINGER
Org.nr 974576074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,7 21,9 25,8 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,8 17,3 14,6 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 8 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 64,7 41,7 66,2 48,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 21,0 37,9 21,3 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,8 17,3 14,6 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,2 18,6 16,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,3 95,2 92,0 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 16 587 16 730 14 802 18 489 20 102
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 43 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no