Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vennerød skole
Vennerødveien 263
3160 STOKKE
Org.nr 975271099
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,9 12,6 14,3 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,7 12,5 10,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8 53,3 66,8 36,6 24,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 20,0 16,0 26,7 42,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 11,7 12,6 10,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 15,4 15,6 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 96,7 86,2 99,0 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 947 8 689 8 008 9 713 9 044
Undervisningstimer totalt per elev 56 63 59 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no