Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Venn oppvekstsenter - Avd skole
Melbyvegen
7357 SKAUN
Org.nr 874563242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 11,8 13,3 13,8 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,1 11,7 11,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,1 90,1 122,2 104,4 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 12,9 8,8 9,8 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,2 11,9 11,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,4 13,9 14,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 623 7 757 9 049 9 530 10 450
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 63 67 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no