Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Venn Oppvekstsenter - Avd skole
Melbyvegen
7357 SKAUN
Org.nr 874563242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 11,6 11,8 13,3 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,3 13,1 11,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,2 81,1 90,1 122,2 104,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 14,5 12,9 8,8 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,2 13,2 11,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,6 14,4 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 325 7 623 7 757 9 049 9 530
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 57 63 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no