Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vengsøy skole
9120 VENGSØY
Org.nr 974566575
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,7 2,1 2,7 3,0 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,3 4,5 3,4 4,1 4,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 69,2 120,0 120,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 4,9 3,3 3,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 4,5 5,4 4,4 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 1,2 4,8 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,3 4,5 4,0 5,4 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 57,4 50,0 59,7 68,2 68,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 192 1 480 1 860 2 083 2 083
Undervisningstimer totalt per elev 170 164 207 174 174
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no