Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Venabygd Montessoriskole (privat)
Venabygdsvegen 728
2632 VENABYGD
Org.nr 986124403
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftinga Venabygd Grendeskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 12,1 8,7 9,2 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 6,0 6,2 6,5 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,7 37,0 44,6 38,2 46,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 13,4 11,6 14,3 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 6,8 7,2 7,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 8,3 9,8 9,7 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 63,2 70,3 62,7 82,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 549 7 429 5 366 5 700 4 028
Undervisningstimer totalt per elev 86 124 119 114 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no