Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ven Oppvekstsenter - Avd skole
Vennadalsveien 8
7257 SNILLFJORD
Org.nr 975282279
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hemne kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 2,8 2,7 2,7 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,4 5,6 5,2 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,7 5,8 5,5 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 8,7 6,1 5,8 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 55,0 79,8 79,8 83,7
Lærertimer som gis til undervisning 1 994 1 994 1 839 1 839 1 482
Undervisningstimer totalt per elev 95 100 131 141 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no