Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Velledalen Montessoriskule AS (privat)
Vallavegen 241
6220 STRAUMGJERDE
Org.nr 995367351
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Velledalen Montessoriskule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 5,7 6,1 9,8 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,5 9,0 6,1 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,9 17,9 16,1 14,3 15,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 46,4 53,6 41,3 42,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,8 10,4 7,0 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 11,9 12,0 9,2 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 80,9 89,5 81,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 193 4 091 4 360 7 067 6 728
Undervisningstimer totalt per elev 80 87 82 122 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no