Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Velle skule
Anders Hovden-Gata 4
6153 ØRSTA
Org.nr 975277666
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 25,7 24,5 27,7 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,8 12,8 11,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 87,0 100,0 57,8 70,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 13,5 12,0 18,5 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,7 12,9 11,6 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,3 15,3 13,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 505 17 471 17 015 19 345 20 715
Undervisningstimer totalt per elev 52 58 58 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no