Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Velle skule
Anders Hovden-Gata 4
6153 ØRSTA
Org.nr 975277666
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 24,5 27,7 29,6 30,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 11,4 10,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,0 100,0 57,8 70,9 80,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 12,0 18,5 14,5 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,9 11,6 11,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,3 13,7 13,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 471 17 015 19 345 20 715 20 461
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 65 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no