Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 51,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 34 118
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no