Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 55,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 36 188
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no