Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 51,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 32 386
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no