Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Veitvet skole
Veitvetveien 21
0596 OSLO
Org.nr 974590336
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 49,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 31 141
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no